Technology Design House since 1978

Din utvecklingspartner inom

Elektronik, Programmering, Systemutveckling

Om Svep  Designtjänster  Mobila plattformar  Referenser  Jobba hos oss  Partner  Kontakt  
                       

Vi erbjuder granskning av produkter under utveckling såväl som produkter som redan finns i produktion. För produkter under utveckling kan en sådan granskning erbjuda värdefull feedback innan de går i produktion.

För existerande produkter som tillverkas och som behöver förbättras, optimeras med avseende på kostnad eller som uppvisar problem erbjuder vi design analys, riskbedömningar och felsökning.

Vi kan felsökning!

  Svep Design Center AB    S:t Lars väg 42A, 222 70 Lund    Tel: 046-19 27 00    info@svep.se

Sitemap  

Go to the English version of svep.se