Technology Design House since 1978

Din utvecklingspartner inom

Elektronik, Programmering, Systemutveckling

Om Svep  Designtjänster  Mobila plattformar  Referenser  Jobba hos oss  Partner  Kontakt  
                       

Produkter som tillverkas och monteras kräver produktionstestsystem för att säkerställa att produkten fungerar tillfredsställande när den hamnar hos slutkund. Beroende på komplexiteten på de delar som ingår i produkten används mer eller mindre manuella tester till helt automatiserade.

Vid produktutveckling anpassar vi alltid produkten för produktionstestning. Vi kan utveckla produktionstestsystem från kravspecifikation till färdigt system och distribuera det över hela världen.

Qualitracer

QualiTracer är en programvara som är utvecklad av Svep. Den används för att styra instrument, programmerare och andra enheter som behövs för att testa en produkt. Testflöden beskrivs med XML-kod, och testdata loggas för varje unik enhet.

Baserat på sparade data kan trender analyseras såväl som statistik och många andra parametrar som används vid tillverkning av produkter.

Qualitracer körs under Windows, och stödjer multipla teststationer. Programmet går att konfigurera för alla typer av produkter och tillåter kundspecifik information i loggarna. Vid behov finns det även en serverlösning som samlar in data från flera Qualitracer-klienter.

Vi kan produktionstestsystem!!

  Svep Design Center AB    S:t Lars väg 42A, 222 70 Lund    Tel: 046-19 27 00    info@svep.se

Sitemap  

Go to the English version of svep.se