Technology Design House since 1978

Din utvecklingspartner inom

Elektronik, Programmering, Systemutveckling

Om Svep  Designtjänster  Mobila plattformar  Referenser  Jobba hos oss  Partner  Kontakt  
                   

SVEP Design Center AB säljer tjänster inom elektronik- och mjukvaruutveckling.

Företagets kvalitetspolicy är att genom ett aktivt kvalitetsarbete som ständigt utvecklas, skapa ökad lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Företaget skall

 • Vara flexibelt och lyhört för kundernas behov och krav.
 • Avsätta resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
 • Utveckla tydliga arbetsmetoder som ständigt förbättras.
 • Ge varje medarbetare ett personligt kvalitetsansvar.
 • Sträva efter ett långsiktigt samarbete med alla våra kunder.
 • Ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners.

Företagets miljöpolicy syftar till att upprätthålla ett aktivt miljöengagemang som omfattar alla medarbetare samt uppfyller myndigheters och våra kunders krav. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras för att förebygga negativ miljöpåverkan.

Företaget skall

 • regelbundet inhämta kunskap i miljöfrågor och regler.
 • utbilda våra medarbetare i miljökunskap samt skapa förutsättningar och motivation för personalen att arbeta med miljöfrågor.
 • ha en dialog med våra kunder om miljöaspekter på förestående projekt.
 • arbeta aktivt med att fastställa nya offensiva miljömål.
 • regelbundet utveckla vårt miljöarbete.
 • alltid väga in miljöaspekter vid teknikval i vårt konstruktionsarbete.
 • ställa miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna ambitioner samt myndigheters och kunders krav.

  Svep Design Center AB    S:t Lars väg 42A, 222 70 Lund    Tel: 046-19 27 00    info@svep.se

Sitemap  

Go to the English version of svep.se